Currency:   AMD EUR USD

Սիրելի բարեկամներ, այսօր, երբ ստիպված ենք մնալ տանը, կարելի է նաև մեր ազատ ժամանակը գրքին տրամադրել։ Եվ քանի որ հնարավոր չէ այցելել գրախանութներ, մենք առաջարկում ենք Ձեզ «Անկյունաքար» հրատարակչության գրքերը Հայփոստի միջոցով։ Ընտրված գրքի համար վճարումը կարելի է կատարել առցանց՝ սեղմելով «Add to cart» կոճակը և հետևել ցուցումներին։ Պատվերը փոստատարը կհասցնի Ձեր բնակարան։

BooksFromArmenia.com կայքը կարող է դառնալ Ձեր լավագույն բարեկամը՝ Հայաստանի և հայ մշակույթի հետ ծանոթանալու համար։ Ավելի մանրամասն մեր առաքելության մասին կարդացե՛ք այստեղ։

BooksFromArmenia.com may become your best friend for knowing Armenia and Armenian culture. Read more about our mission here.

Сайт BooksFromArmenia.com может стать Вашим лучшим другом для знакомства с Арменией и Армянской культурой. Более подробно о нашей миссии читайте здесь.

Recently Published Books


«Ֆիզիկա և փիլիսոփայություն» / Physics and Philosophy
Վերներ Հայզենբերգ, «Ֆիզիկա և փիլիսոփայություն»
(թարգմանությունը գերմաներենից՝ Աշոտ Գրիգորյանի)
Լույս է տեսնում Անկյունաքար հրատարակչության «Գիտության դասականներ» մատենաշարով

Նոբելյան մրցանակի ամենաերիտասարդ մրցանակակիրներից մեկի՝ ֆիզիկոս Վերներ Հայզենբերգի «Ֆիզիկա և փիլիսոփայություն» հայտնի աշխատությունը առաջին անգամ լույս է տեսնում հայերեն թարգմանությամբ։ Հրատարակությունն առանձնահատուկը է նաև, քանի որ ներառում է ծավալուն վերջաբան, որը ինքնին առանձին գիտական հետազոտություն է։ Այս գիրքը հասցեագրված է առաջին հերթին երիտասարդ գիտնականներին, թեև անտարբեր չի թողնի ոչ մի մտածող անհատի՝ անկախ տարիքից։

Werner Heisenberg
Physics and Philosophy (translated from German in Armenian, aftrerword and annotations by Ashot Grigoryan)

ISBN 978-9939-850-28-3
14/21
333 p
600 g
Hardcover


ENGLISH - ARMENIAN CONTEMPORARY DICTIONARY (hardback), 115 000 references, second, revised edition
Խաչիկ Գրիգորյան
Զարուհի Գրիգորյան
ԱՆԳԼԵՐԵն-ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐԴԻ ԲԱՌԱՐԱՆ, 115 000 բառ (կոշտ կազմ),
Երկրորդ, լրամշակված հրատ.։
ISBN: 978-9939-850-06-1
1800 g
Hardcover
16/24
990 p

ԱՐԴԻ ԲԱՌԱՐԱՆ-ը պարունակում է անգլերեն լեզվի ողջ բառապաշարը,
- ընդգրկում է շուրջ 200 գիտակարգի, այդ թվում նաև նորագույն գիտատեխնիկական, ամենակիրառական եզրույթները,
- բազմաթիվ հապավումներ, հոմանիշներ, դարձվածքներ և կայուն կապակցություններ,
- գլխաբառերի վերաբերյալ քերականական ծավալուն տեղեկություններ,
- աշխարհագրական անվանումներ,
-նորաստեղծ մասնագիտական եզրեր/տերմիններ,
- բուսանուններ և կենդանիների անուններ՝ իրենց լատիներեն կարգաբաշխական անվանումներով։

We would like to present our newly-published English-Armenian Contemporary Dictionary which is the largest English-Armenain dictionary available now. It reflects the contemporary state of the English and the Armenian languages and is meant to facilitate the translation of texts from English into correct and fluent Armenian. Such a reference tool has long been a necessity not only for Armenian-speaking readers, but also for Armenologists, linguists and everyone, making use of these two languages. The dictionary was published in late 2014. It includes over 115 000 entries. Apart from general vocabulary, the dictionary presents spoken, literary, technical-occupational entries with corresponding stylistic labels.


Commentary on the Letter to Hebrews (Armenian critical text) / Մեկնութիւն Եբրայեցւոց թղթոյն (գրաբար քննական բնագիր)
Cyril of Alexandria (V century)
Commentary on the Letter to Hebrews (Armenian critical text)
Compilation of the original Armenian text by Hakob Keoseyan.
Editor Khachik Grigoryan
The book is published under the series "Theological Original texts" of Ankyunacar Publishing.

Կիւրեղ Ալեքսանդրացի (5-րդ դր.)
Մեկնութիւն Եբրայեցւոց թղթոյն (գրաբար քննական բնագիր)
Աշխատասիրությամբ՝ Հակոբ Քյոսեյանի
Խմբագիր՝ Խաչիկ Գրիգորյան
Գիրքը լույս է ընծայել «Անկյունաքար հրատարակչությունը 2020 թ. «Աստվածաբանական բնագրեր» մատենաշարով։

ISBN 978-9939-850-44-3
13,5 x 20
400 g
Hard cover
221 p

Only fragments from the Greek original and Syriac translation of the Commentary of the Letter to Hebrews by St. Cyril of Alexandria (†444) were known. This newly found Armenian translation represents the original in a much more complete state. Hence, it is greatly important as a source for patristic studies.

Սբ. Կյուրեղ Ալեքսանդրացու (†444) Եբրայեցվոց թղթի ճառական մեկ­նության հունարեն բնագրից և ասորերեն թարգմանությունից հայտ­նի են լոկ առանձին հատվածներ։ Հայերեն ներկա նորահայտ թարգ­մա­նու­­թյունը բնագիրը ներկայացնում է զգալիորեն ամբողջական վի­ճա­­կում։ Ըստ այսմ, այն ունի կարևոր աղբյուրագիտական նշա­նա­կու­թյուն հայրա­բա­նական գիտության համար։

ISBN 978-9939-850-44-3


St. GRIGOR TATEVATSI (13-14-th cent.) Commentary on the Books of Solomon
Commentary on the Books of Solomon
Translated into English by Khachik Grigoryan.
ISBN: 978-9939-850-00-9
500 g
Hardcover
17/22
210 p

This book contains commentaries on Solomon's books of Proverbs, Ecclesiastes, Wisdom and Song of Songs by St. Tatevatsi (1346-1409). In this selection of the great theologian, philosopher, pedagogue and ecclesiastical figure important theologocal, ethical issues are considered, which are presented in the from of questions and answers. These works are among the best in the Armenian commentary literature.
Translated by Khachik Grigoryan.

Literature, Criticism, Memoir Reference books: Dictionaries, Encyclopedias, Phrasebooks Linguistics, Armenology Armenian Genocide, Armenian Question Archaeology Theology, Religion, Philosophy Art, Culture, Architecture, Photo, Book-albums Natural Science, Technics, Economics Tourism, Map, Atlas, Souvenir, CD, DVD, E-Books Pedagogy, Study Aid, Education Music, Dance, Folklore, Ethnography ZARUK Designs