admin's blog

Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ

Աստղիկ Իսրայելյանի «Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ» աշխատությունը ներկայացնում է Հայաստանի պատմության թանգարանի  XVIII-XX դդ. հմայական պահպանակների հարուստ ժողովածուն, որոնք ամենատարբեր գործառույթներ են ունեցել և ունեն։ Սա հայկական հմայիլներին նվիրված եզակի ուսումնասիրություն է, առաջին փորձն է դրանք վերլուծելու և բացահայտելու՝ ըստ էության. ինչ կիրառության ձևեր են ունեցել հմայիլները առօրիայում և ծեսերում, ինչ կապեր են ունեցել տարբեր պաշտամունքների և ժողովրդական հավատալիքների հետ։ «Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ» գրքի առաջին բաժինը նվիրված է հմայական պահպանակներին (11-26 էջ.), հաջորդ բաժինները ներկայացնում է կանանց հմայական պահպանակները (27-43 էջ.), մանկական հմայիլները (44-56 էջ.)։ Մեկ առանձին գլուխ նվիրված է կենդանիների հմայակներին (57-62 էջ.)։ Աշխատությունը եզրափակում է Հայաստանի պատմության թանգարանի հմայական պահպանակների ցուցակը։ Այս գիրքը, անկասկած, ուշագրավ է ազգագրագետների, հնագետների, մշակութաբանների, արվեստի տեսաբանների և առհասարակ հայկական ժողովրդական ավանդույթներով ու սովորություններով հետաքրքրվողների համար։  

http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1031

 

«Հեթում պատմիչ Կոռիկոսցին», Կարեն Մաթևոսյան

Գրքում ներկայացվում է Հեթում Պատմիչ Կոռիկոսցու (13-րդ դ. վերջ - 14-րդ դ. սկիզբ) 1296 թ. կազմած ժամանակագրությունը՝ «Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց...», երեք խմբագրություններով, ուսումնասիրությամբ և ծանոթագրություններով, ինչպես նաև հեղինակի երկու այլ գործերը (հավելվածում), որոնք արժեքավոր աղբյուրներ են Կիլիկիայի Հայոց թագավորության և խաչակիրների պետությունների պատմության վերաբերյալ։

Ձեռք բերելու համար այցելեք http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1198

Լեզու. հայերեն

Նախատեսված է պատմաբանների և Հայոց պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն հասարակության համար։ 

Սիմվոլիզմը և Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործությունը, Արարատ Աղասյան

Մենագրությունը նվիրված է XX դարի խոշորագույն հայ նկարիչներից մեկի՝ Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործության վաղ, սիմվոլիստական շրջանին։ Այդ ժամանակաշրջանի Սարյանի հիմնական ստեղծագործությունների մանրամասն և համակողմանի վերլուծության արդյունքում բացահայտված են նրա արվեստին ամենաբնորոշ ձևա-ոճական և գաղափարա-պատկերային առանձնահատկությունները։ Վարպետի վաղ ստեղծագործությունը դիտարկված է ժամանակաշրջանի լայն պատմա-մշակութային խորապատկերի վրա, և նրա առանձին ստեղծագործություններ ցույց են տրված XIX դարի վերջի և XX դարի սկզբի ռուս և արևմտաեվրոպական նկարիչ-սիմվոլիստների գործերի հետ համեմատության մեջ։ Մենագրության մեջ արտացոլվել են Սարյանի մասին կարծիքները, որոնք արտահայտել են հայտնի քննադատները, գրականության և արվեստի գործիչները։

Գիրքը նախատեսված է մասնագետների և նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հայ գեղանկարչության պատմությամբ։

Գիրքը գրված է ռուսերեն լեզվով, Սարյանի բազմաթիվ նկարների լուսանկարներով։

Ձեռք բերելու համար այցելեք http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=988։

Սբ. Գրիգոր Տաթևացի, հռչակավոր հայ աստվածաբան, հրատարակված է անգլերեն լեզվով

Սբ. Գրիգոր Տաթևացի, «Սողոմոնի Գրքերի մեկնությունը», Անկյունաքար հրատարակչություն, անգլերեն լեզվով

Այս գիրքը ձեռք բերելու համար այցելե՛ք BooksFromArmenia կայքը

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին (1346-1409) խոշորագույն հայ աստվածբաններից մեկն է, թողել է զգալի հետք թե՛ Հայոց եկեղեցու, և թե՛ նրա աստվածաբանության մեջ։ Ահա թե ինչու նա սրբադասվել է Հայ եկեղեցու կողմից։ Նա նաև մեծ փիլիսոփա և մանկավարժ էր։ Սբ. Գրիգոր Տաթևացին ղեկավարել է Տաթևի համալսարանը, որը գտնվում էր Սյունիքի մարզում։ Համալսարանում գործավող շատ դասագրքեր գրվել են հենց իր՝ Գրիգոր Տաթևացու կողմից։ Դրանցից որոշները այսօր էլ են գործածվում  Հայաստանի հոգևոր ճեմարաններում։

Սբ. Գրիգոր Տաթևացին թողել է ընդարձակ աստվածաբանական ժառանգություն։ Իր գրքերի թվում են «Գիրք Հարցմանցը», «Ամառան և Ձմեռան քարոզգրքերը», «Ոսկեփորիկը» և բազմաթիվ մեկնություններ։ 

Այս հրատարակության մեջ հավաքված են Սողոմոնի գրքերի՝ Առակների, Ժողովողի, Իմաստության և Երգ երգոցի մեկնությունները։ 

Սբ. Գրիգոր Տաթևացին լայնորեն օգտվել է իր նախորդների՝ Վարդան Արևելցու, Ներսես Լամբրոնացու և մյուսների մեկնություններից։ Նա նաև բազմաթիվ հղումներ է տալիս այն փիլիսոփաների և աստվածաբանների գործերին, որոնք խորությամբ ուսումնասիրվել են Տաթևի համալսարանում։

Հեղինակը շատ ուշադրություն է դարձնում Սողոմոնի գրքերի, ինչպես նաև Աստվածաշնչի այլ գրքերի տեքստում առկա հակադրությունների լուծմանը։ Նա հաճախ ընդգծում է որ տվյալ նախադասության իմաստը հնարավոր չէ հասկանալ առանց համատեքստի ճշգրիտ ընկալման, և ցույց է տալիս այդ վերլուծության գերազանց օրինակներ։

Սա Տաթևացու՝ Սողմոնի Գրքերի Մեկնության առաջին անգլերեն թարգմանությունն է և կատարված է գրաբար բնագրից։

Թենի Վարդանյան, Հայաստանի ժամանակակից արվեստի փայլուն ներկայացուցիչ

Այս կատալոգը ՀՀ վաստակավոր նկարչուհի Թենի Վարդանյանի ընտրված գործերի ներկայացումն է, յուղաներկ և ջրաներկ։ Գրքում կա նաև երկու հոդված նկարչուհու մասին։

http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1068

Սիմվոլների ոչ տրանսցենդենտ բնույթի շնորհիվ Թենիի գործերը զրկվում են զուտ սիմվոլիստական «վերին ռեալությունը բացահայտելու» հավանականությունից։ Դրանք ավելի շուտ արձագանքում են հոգեբանության մութ նկուղներից եկող տարօրինակ և անհասկանալի շշուկները։ Հրանք զրտված են հանդիսավորությունից և վեացված չեն, ու դրանով իսկ ճշմարտանման են ու իրական։ Շշուկներն ու փսփսոցները երկնքում տեղ չունեն։ Թերևս երկնային հանգստությունից դեպի անհատի հոգեբանական ապրումները կատարվող այս շրջադարձի շնորհիվ է, որ Թենիի սիմվոլները ստանում են սյուրռեալիստական նրբերանգ ևս։ Ահա թե ինչու Թենիի նկարները կարելի է որակավորել իբրև սյուրռեալիստական սիմվոլիզմ։

Դրանք ստեղծագործություններ են, որոնք ծնվում են անգիտակցականի ամբողջականության խորքերից ու, միևնույն ժամանակ, այդ ամբողջականության աներեր միանշանակությունից անհանգստացած ինքնատիրապետման ջանքերից, որն ամեն գնով ցանկանում է մեզ փրկել տարրալուծվելու և բաժան բաժան լինելու վտանգից։ 
 

Հայերի ներդրումը Օսմանյան կայսրությունում

Գիրքը լուսաբանում   է արևմտահայերի կատարած ներդրումը Օսմանյան կայսրության  կյանքի տարբեր ոլորտներում. դիվանագիտական, պալատական, վարչական, դատական կյանքում; բանակում, բանկային եւ ապահովագրական համակարգերի, գիտության, ճարտարապետության, քաղաքաշինության, առեւտրի, կերպարվեստի, բժշկության, տնտեսության, մշակույթի, արհեստների, երաժշտություն եւ սպորտի բնագավառներում։ Առանձին հետազոտության նյութ են դարձել ամիրաների դասի գործունեությունն և կարևորությունը, հայ  մտավորականության զգալի  ներդրումը՝ որպես եվրոպական գաղափարները Օսմանյան կայսրություն բերողների։ Տպագրությունը  եւ հրատարակչական գործը,  հայատառ թուրքական գրականությունն ունեցել են ուղղակի ազդեցություն նոր թուրքական գրականության, նրա լուսավորիչների,  թուրքերեն գրական  լեզվի,  թատրոնի, դրամատուրգիայի եւ լրագրության կայացման եւ զարգացման վրա։

Մենագրությունը նվիրվում  է Թուրքիայում Հայոց պատրիարքարանի հիմնադրման 550-ամյակին (1461-2011),  հաստատություն, որի հսկայական դերն արեւմտահայության պատմության համար դժվար է գերագնահատել, ինչպես նաև անհնար է պատկերացնել արեւմտահայերի ճակատագիրն  առանց Թուրքիայի Հայոց պատրիարքարանի:

Գիրքը կարելի է ձեռք բերել թուրքերեն, հայերեն և ռուսերեն տարբերակներով։

Գիրքը նախատեսված է լայն շրջանակի փորձագետների եւ շահագրգիռ ընթերցողների համար.

Խոսրովիկ Թարգմանիչ, հայ մեծ աստվածաբան, արդեն հրատարակված

Խոսրովիկ Թարգմանիչ, «Դավանական երկեր», Անկյունաքար հրատարակչություն, 2015

8-դ դարի սկիզբը վճռորոշ էր Հայոց եկեղեցու և նրա աստվածաբանական համակարգի համար։ Բյուզանդական Կայսրությունը, որը Քաղկեդոնի Ժողովից հետո 200 տարվա ընթացքում տատանվում էր այդ ժողովը ընդունելու կամ չընդունելու միջև, 7-րդ դարի վերջում վճիռ ընդունեց հօգուտ Քաղկեդոնի Ժողովի։ Եվ այս քայլը հիմնավորվում էր Մաքսիմոս Խոստովանողի, Ղևոնդիոս Բյուզանդացու և այլոց աշխատանքներով։ Բյուզանդական Կայսրության քաղաքականությունը կանգ չառավ քրիստոսաբանական քննարկումներով, այլ ընդունեց ոչ-քաղկեդոնական եկեղեցիներին բռնի կերպով քաղկեդոնականական քրիստոսաբանության բերելու։

Թեև արաբական ուժեղացող ազդեցության պայմաններում քաղաքական իրավիճակը թույլ չէր տալիս հեռու գնալ բռնի միջոցների հարցում, սակայն Հայոց և Ասորի ոչ-քաղկեդոնական եկեղեցիներին պարտադրվեց աստվածաբանական բանավեճ, և Հայոց եկեղեցու այն մասերում, որոնք գտնվում էին բյուզանդական քաղաքական ազդեցության ներքո, որոշ չափով տեղի ունեցավ անցում քաղկեդոնական աստվածաբանության։ Այս պայմաններում կաթողիկոս սբ. Հովհան Օձնեցին պետք է արձագանքեր համապատասխան կերպով, և հիմնավորեր հստակ կերպով այն պատճառները, թե ինչու Քաղկեդոնական քրիստոսաբանությունը ընդունելի չէր Հայոց  և Ասորի եկեղեցիների համար, ինչը նա կատարեց փայլուն կերպով։

Սրա համար գումարվեց Մանազկերտի ժողովը (726 թ.), որում հայ և ասորի եպիսկոպոսները միասին ձևակերպեցին 10 ժողովական բանաձևեր, որոնք հստակ սահմանեցին երկու եկեղեցիների քրիստոսաբանական դիրքը։ Կաթողիկոսից հետո առաջատար աստվածաբաններից մեկը Խոսրովիկ Թարգմանիչն էր։ Նրա հինգ նամակները, որոնք կազմում են այս գրքի նյութը, ամենայն հավանականությամբ գրվել են Մանազկերտի ժողովից հետո և հասցեագրված են տարբեր մարդկանց։ Առաջինը ուղղված է ոմն քաղկեդոնական եպիսկոպոսի, հավանաբար բյուզանդական ազդեցության տարածքում գտնվող։ Այստեղ Խոսրովիկը ցույց է տալիս հիմնական աստվածաբանական եզրերի տարբեր ըմբռնումները երկու կողմերի համար, որտեղից էլ հետևում են տարբեր քրիստոսաբանական պատկերացումները։ Սա գրքի հիմնական աշխատությունն է, և հեղինակը հիշեցնում է աստվածաբանական եզրերի («դեմք», «անձ», «բնություն» և այլն) ճշգրիտ սահմանումները՝ վերցված թե նախաքաղկեդոնյան սուրբ հայերերի, թե փիլիսոփաների աշխատություններից։ Այս սահմանումների կարևորությունը հասկանալու համար բավական է ասել, որ այս եզրերի ճշգրիտ սահմանումների վերաբերյալ մինչ օրս ընթանում են վիճաբանություններ աշխարհի տարբեր եկեղեցիների և հարանվանությունների աստվածաբանների միջև, և նրանց մեծ մասը անտեղյակ է Հայոց եկեղեցու տեսանկյունին, որն արտահայտված է սբ. Հովհան Օձնեցու, Խոսրովիկի և ուրիշների կողմից։

Մյուս նամակները ուղղված են ասորի և հայ եպիսկոպոսների, որոնցում հեղինակը բացատրում է Մանազկերտի Ժողովի մոտեցումները Քրիստոսի մարմնի չարչարելիության և անչարաչարելիության, մահկանացության և անմահության մասին, ինչը ասորի եկեղեցու ներսում բաժանումների հիմք էր դարձել Հուլիանոսի և Սևերիոսի հետևորդների միջև։

Գիրքը ունի ծավալուն նախաբան, տողատակի ծանոթագրություններ և մանրամասն առարկայացանկ ու անվանացանկ։

Հրատարակված է «Անկյունաքար» հրատարակչության կողմից, 2015 թվականի հուլիսին։ Հետաքրքրված ընթերցողները կարող են ձեռք բերել՝ այցելելով BooksFromArmenia.com կայքը կամ դիմել հրատարակչությանը՝ info@ankyunacar.com։

Սա գրքի առաջին արևելահայերեն թարգմանությունն է գրաբարից։ Թարգմանիչ՝ Խաչիկ Գրիգորյան։

 

Pages

Subscribe to RSS - admin's blog