Currency:   AMD EUR USD

Large image
Item number: 100895
Title: Deutsch-Armenisch-Russisches Worterbuch Landeskunde
Author: Oganova R.W., Ghukasjan H.A.
Language: German /Armenian / Russian
Publication date: 2012
Publisher: Yerevan State University Press

Price: 4200 AMD

Add to cart
Օգանովա Ռ.Վ., Ղուկասյան Հ.Ա.
"Գերմաներեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան։ Երկրագիտություն"
Երկրորդ, բարեփոխված և լրացված հրատարակություն
Խմբսագրերն են ՝ Ռութ Բյութներ, Յու. Գաբրիելյան,
Գրախոսն է՝ Թ. Լաուֆեր։

Այս բառարանը կազմելու ընթացքում հեղինակներն ուսումնասիրել են վերջին տարիների գերմանալեզու մամուլում լույս տեսած և երկրագիտական բուհական ձեռնարկներում զետեղված տեքստեր, քաղաքականության, տնտեսության, մշակույթի, և հատկապես երկրագիտությանն առնչվող բնագրեր։ Բառարանում կան երկրագիտական եզրույթներ (տերմիններ)։ Բառարանը ընդգրկում է 7000 գլխաբառ՝ իրենց բառակապակցություններով, հայերեն և ռուսերեն թարգմանության հնարավոր տարբերակներով։
Եռալեզու բառարանը նախատեսված է գերմաներեն լեզվի հետ առնչվող ընթերցողների, գերմաներենի դասախոսների և ուսուցիչների, գերմաներենը որպես հիմնական և հարակից մասնագիտություն ուսումնասիրող ուսանողների, թարգմանիչների համար։


Оганова Р. В., Гукасян Г. А.
"Немецко-Армянско-Русский словарь։ Страноведение "

ISBN 978-5-8084-1523-2
400 g
Softcover
20/12
344p 
Literature, Criticism, Memoir Children's books, Children's songs, Games Reference books: Dictionaries, Encyclopedias, Phrasebooks Linguistics, Armenology Armenian Genocide, Armenian Question Archaeology History, Archive, Memoir Theology, Religion, Philosophy Social sciences: Politology, Sociology, Economics, Psychology, Law Art, Culture, Architecture, Photo, Book-albums Natural Science, Technics Tourism, Map, Atlas, Souvenir, CD, DVD, E-Books Periodicals Pedagogy, Study Aid, Education Cuisine, Health, Miscellaneous Music, Dance, Folklore, Ethnography ZARUK Designs