Currency:   AMD EUR USD

Large image
Item number: 100793
Title: AGARAK, I, Early Bronze Age Settlement (2001-2008) , ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS IN ARMENIA, 25
Author: TUMANYAN Garegin S.
Language: Armenian, English, Russian
Publication date: 2012
Publisher: NAS RA, GITUTYUN Pablishing House

Price: 5200 AMD

Add to cart
Հ.Հ. Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ մատենաշար, Հ. 25
Գ.Ս. Թումանյան
«ԱԳԱՐԱԿ», Մաս I, Վաղբրոնզեդարյան բնակավայրը (2001-2008թ պեղումների արդյունքները)։

ISBN 978-5-8080-0928-8
600 g
Softcover
17/24
148p. + 52 ill.

«ԱԳԱՐԱԿ» աշխատությունը ամփոփում է Ագարակի հուշարձանախմբի վաղբրոնզեդարյան բնակավայրի հնագիտական ուսումնասիրության առաջին փուլը։ Պեղումների արդյունքների հիման վրա փորձ է արվում հնագիտորեն ուրվագծել վաղբրոնզեդարյան բնակելի համալիրը, ներկայացվում են կուր-արաքսյան/ շենգավիթյան մշակույթին բնորոշ գտածոները՝ ըստ նյութի և գործառնական նշանակության։ Թեմայի շրջանակներում շոշափվում են երկրագործության, մետաղամշակության, քարամշակության, խեցեգործության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է արվում կուր-արաքսյան բնակատեղի բնակչության աշխարհայացքային պատկերացումներին, հատկապես՝ ծիսա-պաշտամունքային և գեղագիտական համակարգերին։
Գիրքը նախատեսված է հնագետների, պատմաբանների, մշակութաբանների, և ընդհանրապես, վաղնջական մշակույթներով հետաքրքրվող ընթերցողների համար։ 
Literature, Criticism, Memoir Children's books, Children's songs, Games Reference books: Dictionaries, Encyclopedias, Phrasebooks Linguistics, Armenology Armenian Genocide, Armenian Question Archaeology History, Archive, Memoir Theology, Religion, Philosophy Social sciences: Politology, Sociology, Economics, Psychology, Law Art, Culture, Architecture, Photo, Book-albums Natural Science, Technics Tourism, Map, Atlas, Souvenir, CD, DVD, E-Books Periodicals Pedagogy, Study Aid, Education Cuisine, Health, Miscellaneous Music, Dance, Folklore, Ethnography ZARUK Designs