Աշոտ Հովհաննիսյան - Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական գաղափարը

Գիրքը պատմաբան և քաղաքական գործիչ ԱՇՈՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ՝1913 թ. Մյունխենում պաշտպանած դոկտորական ավարտաճառի հայերեն գիտական հրատարակությունն է՝ հանդիպադիր գերմաներեն բնագրով։ 
Գիրքը համալրված է Հովհաննիսյանի աշխատանքային նոթերով, ինչպես նաև ծավալուն ծանոթագրություններով, որոնք թույլ են տալիս տեսնել ավարտաճառի զարգացումն ընդհուպ մինչև նրա երկհատոր ուսումնասիրությունը՝ «ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ»։ 
Գրքում հրատարակված են նաև Հովհաննիսյանի գերմանացի պրոֆեսորների կարծիքներն իրենց ուսանողի ավարտաճառի մասին, ինչպե նաև ավելի ուշ՝ 1955 թ. նույն թեմայով Երևանում պաշտպանած իր դոկտորական ատենախոսության առիթով ասված ճառը։ 
Գիրքն ամփոփում է Հովհաննիսյանի կյանքի ու գործի մասին Վարդան Ազատյանի ուսումնասիրությունը։

«Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտի» «ՆԵՐՔԻՆ ԳՐՈՑ» մատենաշարը ներկայացնում է 19-րդ դարից մինչև 20-րդ դարասկիզբ ընկած ժամանակամիջոցում գլխավորապես եվրոպական համալսարաններն ավարտած հայ ուսանողների այն ավարտաճառերը, որոնք վերաբերում են հումանիտար և հասարակական գիտություններին։ Այդ ավարտաճառերի հայերեն թարգմանությունն ու հրատարակումը ոչ այնքան նպատակ ունեն փաստական նորույթ մտցնել համապատասխան գիտակարգի մեջ, որքան վերաբացահայտել հայ մտավորական պատմության այն դրվագները, որոնք կայացել են այլության մեջ։​

Գիրքը կարելի է ձեռք բերել առցանց՝ հետևելով հետևյալ հղմանը՝ http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1497

 

 

Նորա Ն. Ներսեսյան - Որբաքաղաքը

Գիրքը ներկայացնում է Ալեքսանդրապոլի նախկին ցարական ռազմական զորանոցներում տեղակայված ամերիկյան որբանոցների 1919-1931 թթ. պատմությունը։ Բացառիկ այս աշխատությունը հիմնված է տեղական և միջազգային, անտիպ և տպագիր նյութերի վրա։ 
Գիրքը ոչ միայն քննարկում է տասնյակ հազարավոր որբերի պատմությունները, ցնցելով իր հուզական մեծ ալիքով, այլև լույս է սփռում այդ շրջանի պատմական և քաղաքական այն անցքերի վրա, որոնց բովում դաստիարակվում և կրթվում էին որբամանուկները։ «Որբաքաղաքը», որ գտնվում էր ամերիկյան Մերձավորարևելյան նպաստ (ՄԱՆ) կազմակերպության հոգածության ներքո, տրամադրում է մի յուրահատուկ դիտակետ հասկանալու այդ շրջանի Հայաստանի առաջին և երկրորդ հանրապետությունների քաղաքականությունների բարդ նրբերանգները՝ լծորդված տարածաշրջանում ամերիկյան և թուրքական շահախնդրությունների հետ։ ​

Գիրքը կարելի է ձեռք բերել առցանց՝ հետևելով հետևյալ հղմանը. http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1498

Էմանուել Դելլե Պիանե «Պիեսներ»

Թարգմանական գրականությամբ հետաքրքրված հայ ընթերցասերներին և թատերասերներին սպասվում է հաճելի ժամանց։ «Անկյունաքար» հրակտարակչությունը նախաձեռնել է և հայերեն լեզվով առաջին անգամ լույս ընծայել ժամանակակից ֆրանսագիր դրամատուրգ Էմանուել Դելլե Պիանեի «Պիեսնե» ժողովածուն։ Այս հեղինակը շվեյցարական և իտալական ծագումով ֆրանսիացի թատերագիր է, մասնագիտական կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում և Միացյալ Նահանգներում, դասավանդել է Փարիզի Սորբոն-4 համալսարանում: Մի քանի տասնյակ թատերախաղերի հեղինակ է, որոնք բեմադրվել ու ներկայացվում են Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Բելգիայում, Իտալիայում, Հայաստանում, Լեհաստանում, Կանադայում, այլուր: Սակայն դռևս անծանոթ կամ քիչ ծանոթ անուն է Հայաստանում։ Էմանուել Դելլե Պիանեի «Պիեսներ» ժողովածուն ընդգրկում է երեք գործ՝ «Ադաջիո» (թարգմ. Թեոֆանա Վարդանյան), «Հրեշուհին» (թարգմ. Գրիգոր Ջանիկյան), «Տրտում սերեր կամ արագոտնության դասեր» (թարգմ.՝ Գրիգոր Ջանիկյան) թատերախաղերը, իսկ գրողի ստեղծագործական գործնուեությանն է նվիրված Անի Ջանիկյանի հեղինական ներածականը։ Իրարից բավականին տարբերվող գործերը ընթերցվում են միևնույն կլանվածությամբ։ Դրանք լարված են պահում ընթերցողի հետաքրքրությունը, գրավում, հուզում, պարբերաբար անակնկալի բերում։ Հեղնակին բնորոշ է պարզ և ավելորդ պաճուճանքից զերծ լեզուն, ինչը օգնում է, որ ընթերցողը կենտրոնան շոշափվող հարցերի վրա, զգա ամենակարևորը, չնկատի որ դա ստեղծագործություն է, այլ ոչ թե իրականություն։ Իսկ շոշափվող հարցերը մեկի դեպքում («Ադաջիո») հանդիպումը կամ հարաբերությունն է մարդու համար անխուսափելի եղող, բայց և մշտապես իրենց հեռացվվող մահվան թեմայի հետ, մյուս դեպքում («Հրեշուհին») այն չսպիացող վերքերի մասին է, որոնք հասցված լինելով ամենամերձավորից դեռվես մանուկ հասակում ուղեկցելու են մարդուն ողջ կյանքում, ցավ են պատճառելու ու ճակատագրորեն խանգարելու մշտապես։ Իսկ երրորդի դեպքում («Տրտում սերեր») ամենատարբեր դրսևորումներով քննարկվում սիրո թեման, սերեր՝ արագընթաց ու բազմազան, ինչպեիսին որ յուրաքանչյուր համար ուղեկցող ընտրված կոմպազիտոր Չեռնիի նույնանուն դաշնամուրային էտյուդներն են։ Պետք է ընդգծել գրողի գրչի մի կարևոր արժանիքը ևս՝ նրա հրաշալի հումորը, սուր, անակնկալ, երբեմն՝ սարկազտիկ, ինչը օգնում է, որ ամենադժվար հարցերին անգամ   ժպիտով վերաբերվես։ Բովանդակությամբ և արտաքին նկարագրով ներդաշնակ հրատարակության իրականություն է դարձել մի խումբ մարդկանց և կազմակերպությունների տևական և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ։ Այս օրերին Էմանուել դելլե Պիանեն Հայաստանում է և ապրիլի  ինին  ներկա կլինի «Պիեսներ» գրքի շնորհանդեսին։ Էմանուել Դելլե Պիանեի «Պիեսներ» գիրքը կարել է ձեռք բերել Երևանի գրախանութներում և հետևյել հղումի ներքո  http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1471

Новая Церковь в Ереване

Russian

 

Сегодня прослужили первую литургию в новом храме Еревана, в районе Арабкир. Название этой красавицы церкви – Сурб Хач (Святой Крест). С праздником всем, кто радуется этому!

 

Другой вид с юго-запада.

С северо-востока.

Нерсес Ламбронаци «Толкование Двенадцати Пророков»

Любители старинной книги, специалисты древнеармянского языка и средневекового армянского богословия имеют хорошую возможность приобрести факсимильное издание книги автора 12-го века, изданной в 1826 г. в Константинополе. Автор, Нерсес Ламбронаци (1153-1198 гг.) жил и творил в Киликийской Армении и сыграл важную роль в церковной жизни. Он был одним из пионеров объединения церквей, с одной стороны Латинской и Армянской, с другой стороны – Греческой и Армянской. Кроме того, что его комментарии находятся в русле и традиции подходов Армянской Церкви, книга интенесна также с точки зрения его воззрений относительно объединения церквей. Ламбронаци связывает это объединение с Миром, как заповедью Христа.

Книга имеет предисловие о Ламбронаци, его времени и его наследстве, написанное иереем Адамом Макаряном.

Издание книги организовано Библейским Обществом Армении с целью поддержки изучения текста Библии, и чтобы современный читатель мог воспользоватся тем пониманием текста Библии, которую имели отцы. Другой важный момент публикации факсимильного издания состоит в том, чтобы эта книга стала доступной для современных любителей книги, специалистов и библиотек.

Книгу можно приобрести следуя по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1283&cur=USD.

 

 

Выжившие (Фотоальбом) 2005-2015

Документальный фотопроект Назик Арменакян «Выжившие»

В 2015 году увидела свет книга «Выжившие» армянского фотографа Назик Арменакян. Это большого формата книга с черной обложкой, в которой размещены фотографии армян, переживших геноцид 1915 года.

В качестве редактора книги выступил куратор, специалист по истории искусств (University of Sydney) Виген Галстян, предисловие к книге написал профессор философии (Columbia University) Марк Ншанян.

Читать далее

 

 

 

 

Книга доступна по адресу http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1290&cur=USD

 

Христапор Кушнарян "Армянская монодическая музыка: История и теория" (на английском языке)

Эта книга долгое время была главным пособием по монодии в советских музыкальных учебных заведениях и до сих пор не потеряла свою ценность. Кушнарян анализировал более 300 народных и религиозных песен. Тексты народных песен в музыкальных примерах приведены на армянском. Интересной особенностью этой работы является классический подход. Развитие музыки поставлено чётко в контексте прогресса других областей искусства: литературы, архитектуры итд.

Книгу можно приобрести из http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1287&cur=USD

или из http://www.amazon.com/Armenian-Monodic-Music-history-theory/dp/9939850212/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1462541663&sr=8-1&keywords=kushnaryan

Ани: тысячалетняя столица Армении

Альбом-каталог "Ани: тысячалетняя столица Армении" включает в себя репродукции, сделанные со стекляных диапозитивов 120-летней давности, и представляет архитектуру Ани и примеры из археологической коллекции Ани с их паспортными данными, исторической эссэ и аналитическими текстами, относящимися к материалу на армянском и английском языках.

В 885 году была восстановлена независимость Армении и Ашот I Багратид был объявлен царём Армении. Ани стала столицей Армении в 961 г. Багратидские цари Ашот III и Смбат II сделали огромную работу по укреплению защитной системы города и по строительству стен вокруг Ани.

Ани была построена по принципу городской архитектуры. Главная улица протягивалась из Главных ворот к Цитадели, а второстепенные улицы, ответвляющиеся от неё, соединяли центр с жилыми кварталами.

В 11-м веке Ани была городом с населением 100 000 человек, которая имела коммерческо-экономичесие и культурные связи с многими странами на Востоке и Западе.

В 1236 году Монголы заняли и разрушили город. Большинство жителей были вынуждены переселиться большими группами в другие страны: Крым, Галицию, Польшу, Южную Россию, и в другие места. Ани как город  просуществовал до 14-го века.

Эту интересную книгу можно приобрести по ссылке  http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1231

Фрагменты Армянских Манускриптов в Вене

Эта книга – одна из лучших примеров всестороннего представления малой части армянского наследия в одном из европейских городов, где мхитаристская конгрегация армянских католиков установила своё присутствие с 18-го века.

Из предисловия книги

Больше века прошло со дня выхода первого тома Каталога Армянских Манускриптов в Венской библиотеке Мхитаристов. Она была отлично подготовлена известным арменоведом, членом конгрегации отцом Иакобом Ташяном. После долгого перерыва, около 70 лет, конгрегация получила возможность издать второй внушительный том этой работы, составленной о. Амазаспом Оскяном. И наконец, еще 20 лет спустя, Каталог был завершён о. Августином Секуляном. Эта трёхтомная серьёзная работа была признана в арменоведческой литературе как один из прекраснейших армянских каталогов изданных доселе.
 

Большинство представленного материала (старые форзацы манускриптов или отдельные фрагменты) цитированы из венского Каталога. Они представили краткие данные о нём, иногда цитируя долгие или небольшие отрывки. Мы постарались дать больше информации об этих фрагментах, с их двуязычным (на армянском и английском) описанием и полной транскрипцией текстов.
 

Фрагменты представлены следующим образом. На форзацах манускриптов мы отметили, в соответствии с Каталогом, номер данного манускрипта (в случае, фрагментов – их номера), название, дату, место, число фолио, материал и размеры, имя писца (а также художника, если известно) и спонсора. Затем, после описания манускриптов, отдельная таблица определяет тот текст, которую они составляют, письмо и номер столбцов (1 или 2), материал и размеры фрагментов (размер форзацев иногда не соответствует с манускриптом).

Представлены фотографии всех фрагментов.

Составителе книги – известные арменоведы Гоар Мурадян и Арам Топчян.

Издание книги подготовлена Центром Изучения Манускриптов «Вестигия» в Граце (руководитель – Эрих Ренхарт), в сотрудничестве с издательством Анкюнакар.

Для приобретения книги следовать по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=911

Епископ Карапет Тер-Мкртчян "Освящение Святого Мира"

Христианская вера в стране Армянской вся отмечена и пропитана благоуханием святого Мира. Освящение св. Мира Армянской Церковью называется таинством Мира, таинстовом масла, таинством Святого Духа. Почитание св. Мира в народе армянском идёт из глубины веков. Святое Миро, сообщающее благодатный дар Духа Святого и одновременно являющееся важнейшим свидетельством армянской идентичности, занимает особое место в жизни армянского народа. Уместно вспомнить слова блаженной памяти Патриарха Вазгена Первого: "Мы веруем, что в каждой капле этого священного Мира сверкает луч света славы Господней, поскольку всякий раз к новому Миру подмешивается толка старого. В каждой капле нового освящённого Мира есть частица первого, освященного Григорием Простветителем".

Текст книги написан на трёх языках: армянском, английском и русском. В книге много цветных фотографий.

Для приобретения книги, нужно следовать по ссылке http://booksfromarmenia.com/item.php?item_id=1187

 

Pages

Subscribe to BooksFromArmenia Blog RSS